رهگیری سفارشات

برای رهگیری سفارشات کافیست نام و تاریخ سفارش خود را به آدرس پست الکترونیک ما ارسال نمایید. 

info@chaysuniran.ir 

و یا با شماره تماس زیر تماس حاصل کنید.

09116371091

01333519137

با اینکار بسادگی میتوانید کد رهگیری مرسوله پستی خود را دریافت نمایید و چنانچه سفارش با باربری ارسال شده باشدحتما در روز ارسال سفارش تصویر بارنامه نیز برای شما ارسال میگردد.